ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СТАМБЕНЕ ПОДРШКЕ КУПОВИНОМ СТАНА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА- КИСАЧКА УЛИЦА БР. 55 ЗА ДВОЧЛАНО ДОМАЋИНСТВО