ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СТАМБЕНЕ ПОДРШКЕ КУПОВИНОМ СТАНА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА- ФУТОШКИ ПУТ БР. 14Д - ТРОЧЛАНО ДОМАЋИНСТВО