ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СТАМБЕНЕ ПОДРШКЕ КУПОВИНОМ СТАНА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА-БАНАТСКА УЛИЦА БР. 4А ЗА ТРОЧЛАНО ДОМАЋИНСТВО