Читај ми

ОДЛУКА ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ О ОГРАНИЧЕЊУ РАДНОГ ВРЕМЕНА

Градски штаб за ванредне ситуације Града Новог Сада, на 1. ванредној седници од 26. фебруара 2021. године, донео је наредбу да се, 27. и 28. фебруара 2021. године, радно време угоститељских и других објеката ограничава тако да могу радити од 6.00 до 14.00 часова.

Реч је о објектима у којима се обављају следеће делатности: у области трговине на мало непрехрамбеним производима (трговинске и друге радње и продајна места), пружања услуге у области угоститељства, које обухватају продају хране и пића (ресторани, кафићи, баште угоститељских објеката, барови, клубови, сплавови, ноћни клубови и сл.), пружања услуге у затвореним или отвореним трговинским центрима и сличним објектима у којима се обавља делатност у области трговине на мало (тржни центри, пијаце и сл.), у области културе која подразумева истовремено присуство више лица у истом затвореном простору изузев позоришта (биоскопи, музеји, галерије), приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, играонице и сл.), у области спорта која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору, или дуготрајнији непосредни контакт са корисником услуге (фитнес центри, теретане, вежбаонице и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.)

Радно време у објектима у којима се обављају делатности у области трговине на мало прехрамбеним производима (трговинске и друге радње и продајна места) и пружања занатских и других услуга у непосредном и дуготрајном физичком контакту са корисником услуге (козметички салони, фризерски салони, салони лепоте), ограничава се тако да ти објекти могу радити од 6.00 до 20.00 часова.

Од ограничења радног времена изузимају се апотеке (укључујући и оне у којима се врши промет робе намењен за живoтиње или пољопривреду), изузев оних апотека које продају обављају у трговинским центрима и за које управљач не може обезбедити посебне коридоре за приступ, или у које се не улази са спољне стране или непосредно са јавне површине, бензинске пумпе у обављању делатности продаје горива, угоститељски и други објекти који врше доставу хране, у обављању делатности доставе хране и шалтерске продаје хране из објеката који имају шалтер за продају хране, а који су регистровани за припрему и послуживање хране (угоститељски објекти и кетеринг) и ординације и лабораторије у којима се пружају медицинске и стоматолошке услуге и ветеринарске ординације и лабораторије, односно друге здравствене установе у приватној и јавној својини.

Нови Сад, 26. фебруар 2021. године