Читај ми

ОБУКА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРУЖАЊА УСЛУГА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Градска управа за социјалну и дечију заштиту реализовала  je Пројекат „Стандардизација, едукација и тендерске процедуре за управу и провајдере у локалној заједници“ у оквиру EXCHANGE 3 програма  подржаног од Сталне конференције градова и општина и делегације Европске уније, имајући у виду новине у пружању социјалних услуга доношењем новог Закона о социјалној заштити.

Градска управа за социјалну и дечију заштиту такође припрема предлог измене Правилника о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за програме којима се обезбеђују посебни облици социјалне заштите, односно његово усклађивање са Одлуком о социјалној заштити Града Новог Сада. Активности на доношењу програма унапређења социјалне заштите и активности везане за расписивање јавног конкурса су у току.

С циљем унапређења програма социјалне заштите организјује се семинар „У сусрет интегративном приступу у пружању услуга социјалне заштите“ за представнике удружења и установа социјалне заштите. Намењен је особама које су задужене за израду пројеката и праћење пројектне документације и трајаће  од  26. до 30. новембра,  а одржава се у ШОСО „Милан Петровић“.

Нови Сад, 26. новембар 2012. године