Читај ми

OБУКА ЗА ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОЂАЧЕ

Обука примарних пољопривредних произвођача предвиђена је Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада за 2016. годину („Сл. лист Града Новог Сада“, број 20/2016) као једна од мера за подршку пољопривредним произвођачима са територије Града Новог Сада.

Образовање и усавршавање примарних пољопривредних произвођача подразумева обуку примарних пољопривредних произвођача на територији Града Новог Сада како би се упознали са актуелним темама у области пољопривредне производње, и вршиће се по унапред утврђеном програму, а према следећем садржају:

I.
Програм претприступне помоћи за рурални развој ИПАРД II 2014-2020
- Циљеви програма
- Приоритети и мере
- Документи
ИПАРД програм – Република Србија
- Правни оквир
- Опис мера у ИПАРД програму
- Национални програм руралног развоја и мере
- Финансијски оквир ИПАРД програма за Републику Србију

II.
Успостављање ИПАРД структура у Републици Србији
ИПАРД из угла корисника помоћи – пољопривредних газдинстава

Циљ образовања и усавршавања примарних пољопривредних произвођача је обезбеђивање вишег нивоа знања примарних пољопривредних произвођача из наведених тематских области, чиме им се помаже у вођењу и унапређењу пољопривредних газдинстава и наступању на тржишту. Обуку спроводи Национално удружење за развој органске производње „Сербиа органика“ из Београда уз подршку Градске управе за привреду Града Новог Сада.

Предавања ће бити одржана 28. и 29. октобра 2016. године у Конгресном центру „Новосадског сајма“ у периоду од 16 до 20 часова.

Нови Сад, 10. октобар 2016. године