Читај ми

ОБНОВА ЕЂШЕГА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА У МИЛЕТИЋЕВОЈ И ДУНАВСКОЈ УЛИЦИ

Градоначелник Новог Сада Игор Павличић обишао је завршне радове на обнови Еђшега и реконструкцији зграде у Улици Светозара Милетића, а потом и пословни простор у пасажу у Дунавској улцици. Тренутно се изводе завршни радови на реконструкцији Еђшега, културно-историјског објекта који је дуги низ година био у веома лошем стању. Грађевинско-архитектонским и конзерваторским радовима у потпуности је обновљен, а реконструкцијом је објекту враћен аутентичан изглед, с краја 19. века.

- Сређена је једна од најлепших зграда у Новом Саду. Уложено је пуно снаге, вештине и знања јер је требало вратити аутентичан изглед овом објекту који је био девастиран. Његова намена ће послужити у јавне сврхе, а објекат је репрезентативан да буде нова концертна сала и добар галеријски простор. Сва ова улагања део су наше агенде за Европску престоницу културе 2020. године. Тиме доказујемо да смо спремни да улажемо у део наше културно историјске баштине, а за просторе које не будемо могли сами да приведемо намени конкурисаћемо за средства код европских фондова. Само град Марибор, добио је од Европске Уније преко 160 милиона евра за пројекте везане Европску престоницу културе – истакао је градоначелник Павличић.

Објекат је данас опремљен савременом електроенергетском инсталацијом, системом за аутоматску дојаву провале и пожара, системом видео надзора, системом амбијенталног озвучења. Систем грејања у објекту је изведен топлотним пумпама са коришћењем геотермалних сонди као обновљивим извором енергије, које су коришћене и за систем климатизације и вентилације. Урађена је хидроизолација објекта, саниран је кров, реконструисане су електро и водоводне инсталације, уведени су грејање и климатизација, санирани зидови, плафон и подови. Обезбеђене су нове санитарне просторије, а реконструисани су осликани плафон главне сале и фасаде. Конзерваторске радове на рестаурацији осликаног плафона изводио је Покрајински Завод за заштиту споменика културе. Укупна површина објекта износи преко 400м2.

Када је реч о реконструкцији објекта у Улици Светозара Милетића бр. 10, извршена је комплетна адаптација објекта која је подразумевала замену свих инсталација, поправку и замену свих дотрајалих елемената конструкције, реконструкцију фасаде, свих зидних и подних облога. Такође реконструкцијом и адаптацијом таванског простора у пословни простор, објекат ће добити додатних око 260м2, чиме ће бити повећана укупна површина објекта на око 980м2. Према речима градоначелника Павличића, то је још једна зграда у коју годинама није улагано, и која се обрушавала, па су по налогу инспекије почели радови, вредни 60 милиона динара, који су довели до потпуне реконструкције. У пасажу у Дунавској улици налазили су се дворишни, запуштени простори, а реконструисано је шест пословних простора намењених старим занатима. Преостало је прикључење објеката на електромрежу и озелењавање површине у дворишту. Реконструисани простори ће се користити као центар старих заната што доприноси очувању занатске производње и туристичке понуде града.

Нови Сад, 30. април 2012. године