Читај ми

ОБЈАВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВИ ЗА ПРОГРАМ ПРИПРАВНИКА И ПРОГРАМ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ

Град Нови Сад је објавио два јавна позива - Јавни позив за реализацију програма стручне праксе и Јавни позив за стручно оспособљавање приправника на територији Града Новог Сада у 2016. години.

- Ово су прве две мере из Акционог плана запошљавања које ћемо реализовати у 2016. години. Град Нови Сад је за обе мере издвојио 66,6 милиона динара, а планирано је да ће бити обухваћено око 200 младих који су незапослени и немају радног искуства у струци - изјавио је члан Градског већа за привреду Горан Сечујски.

Програм стручне праксе финансира се од 6 до 12 месеци за укупно 120 незапослених лица и то: 100 лица са завршеним високим образовањем и 20 лица са завршеним вишим или трогодишњим високим образовањем. Град финансира новчану помоћ незапосленим лицима на стручној пракси у износу од 20.000 динара, односно 18.000 динара и одговарајуће доприносе.

Програм приправника подразумева стручно оспособљавање незапосленог лица за самосталан рад у струци и стицање услова за полагање приправничког, односно другог стручног испита, за период од 12 месеци. Средства за реализацију програма приправника користе се за накнаду трошкова зараде приправника, у месечном износу од 38.000 динара за стручно оспособљавање 80 приправника са високим образовањем, у периоду од 12 месеци.

Град Нови Сад је за реализацију мера из Акционог плана запошљавања за 2016. годину из буџета издвојио 105 милиона динара, а осим програма приправника и програма стручне праксе и ове године ће се реализовати мере као што су јавни радови, субвениције за отварање нових радних места, субвенције за самозапошљавање, затим сајмови запошљавања и универзитетска професионална пракса студената.

- Истакао бих програм подстицања самозапошљавања, тако да смо за ову годину предвидели повећање субвенција за почетнике у бизнису које ће појединачно износити од 150.000 до 400.000 динара у зависности од делатности и бизнис планова, а посебан јавни позив за самозапошљавање биће намењен незапосленим женама које желе да покрену сопствене бизнисе. Свима онима којима Град Нови Сад одобри субвенције за самозапошљавање биће обезбеђена и бесплатна услуга менторства. Поред наведеног, Град Нови Сад ће финансирати обуке за дефицитарна занимања из области ИТ сектора и за старе занате - истакао је Горан Сечујски.

Јавни позиви за програм приправника и програм стручне праксе су отворени до 18. фебруара 2016. године, а више информација заинтересовани послодавци са територије Града Новог Сада могу добити у Градској управи за привреду, Руменачка бр. 110 а, телефоном на 452-414, 6614-085 и 66-24-282, као и на сајту Града на линковима http://j.mp/strucna-praksa-2016 и http://j.mp/program-pripravnika-2016

Нови Сад, 28. јануар 2016. године