Читај ми

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ ДЕЧИЈЕГ ДОДАТКА

Управа за додатак на децу обавештава све кориснике дечијег додатка, да одмах на почетку школске године, уз важеће решење, доставе школске потврде за децу основног и средњoшколског узраста, за школску 2017/2018. годину.

Школске потврде је потребно доставити Управи за додатак на децу, Нови Сад, Сремска улица бр. 9, сваког радног дана од 8.00 до 15.00 часова. Корисницима који не доставе школске потврде биће онемогућена исплата дечијег додатка.

Управа за додатак на децу

Нови Сад, 5. септембар 2017. године