Читај ми

OБAВEШTEЊE О ПОПИСУ НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА

Закон о озакоњењу објеката („Сл.гласник РС, број 96/2015), којим се уређују услови, поступак и начин озакоњења објеката, односно делова објеката изграђених без грађевинске дозволе, односно без одобрења за изградњу ступио је на снагу 27. новембра 2015. године. Озакоњење, у смислу овог закона, представља јавни интерес за Републику Србију.

Попис свих незаконито изграђених објеката на територији Републике Србије, према Закону мора да се заврши до 27. новембра 2016. године.

Законом о озакоњењу је дата могућност да инвеститори и/или власници незаконито изграђених објеката могу и сами да поднесу Обавештењe за евидентирање незаконито изграђеног објекта.

Образац Обавештења може се преузети у свим Месним заједницама, као и са сајта Града Новог Сада (http://www.novisad.rs/popis-nezakonito-izgradjenih-objekta) , а био је приложен и уз јануарски рачун ЈКП “Информатика“.

Обавештење о постојању незаконито изграђеног објекта се подноси у Месним заједницама и на шалтерима Писарница у Градској кући, Трг слободе бр.1 и Градској управи за урбанизам и стамбене послове у Радничкој улици бр. 2.

Грађевинска инспекција Града Новог Сада

Нови Сад, 13. октобар 2016. године