Читај ми

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА ЗА ТАКСИСТЕ

Комисија за полагање испита о познавању прописа који регулишу такси превоз и о познавању Града Новог Сада обавештава све кандидате који су поднели захтев до 26. августа 2019. године, да ће се писмени део испита о познавању прописа којима се уређује такси превоз и o познавању Града Новог Сада одржати 9. септембра 2019. године, а усмени део испита 12. септембра 2019. године у згради Скупштине Града Новог Сада у Улици Жарка Зрењанина број 2, у Новом Саду, са почетком у 14.00 часова.

Нови Сад, 23. август 2019. године