Читај ми

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ПОРОДИЦАМА ПРЕМИНУЛИХ ГРАЂАНА ОД ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19

Градско веће Града Новог Сада, на седници од 29. јануара 2021. године, донело је Решење о додели новчане помоћи породицама грађана са територије Града Новог Сада који су преминули од заразне болести COVID-19, изазване вирусом SARS-COV-2 и који су сахрањени на територији Града Новог Сада, у износу од 100 000 динара по преминулом.

Захтев за доделу новчане помоћи, члан породице преминулог или друго лице које је о свом трошку сахранило преминулог, подноси Градској управи за социјалну и дечију заштиту  путем Писарнице Градске управе за опште послове, Нови Сад, Трг слободе бр. 1, или електронским путем на адресу pisarnica@uprava.novisad.rs

Уз захтев корисник прилаже:
- фотокопију очитане личне карте, односно расељеничке легитимације,
- извод из матичне књиге умрлих за преминулог члана породице,  
- фотокопију картице текућег рачуна корисника у пословној банци,
- доказ да је корисник о свом трошку сахранио преминуло лице: рачун погребних трошкова издат на име корисника.

Градска управа службеним путем прибавља:
- доказ да је лице преминуло од заразне болести COVID-19, изазване вирусом SARS-COV-2, од Градске управе за опште послове, Сектора за лична стања грађана,
- списак лица сахрањених на територији Града Новог Сада, од ЈКП „Лисје“ Нови Сад, односно другог правног лица које је извршило сахрањивање у насељеном месту на територији Града Новог Сада.
Новчана помоћ у складу са овим решењем биће уплаћена на текући рачун корисника, на основу акта Градске управе.

Имајући у виду да је доношењем овог решења престало да важи Решење Градског већа Града Новог Сада, број 593/2020-II од 30. априла 2020. године, као и да ће се поступци за доделу новчане помоћи који су започети по одредбама раније важећег решења, окончати у складу са одредбама овог решења, потребно је да сви корисници којима помоћ није исплаћена у претходном периоду поднесу, захтев са документацијом прописаном овим решењем.

Нови Сад, 2. фебруар 2021. године

Преузмите zahtev.doc (application/msword 80 KB)