ОБАВЕШТЕЊЕ O ОДЛАГАЊУ ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

OДЛАЖЕ СЕ ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ, КОЈA ЈЕ БИЛA ЗАКАЗАНA ЗА 8. АВГУСТ 2022. ГОДИНЕ У 9.00 ЧАСОВА, У ЗГРАДИ СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА, УЛИЦА ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА БР. 2, У ПЛАВОЈ САЛИ НА I СПРАТУ, СА ПОЧЕТКОМ У 9.00 ЧАСОВА, НА КОЈОЈ ЈЕ БИЛО ПРЕДВИЂЕНО РАЗМАТРАЊЕ ПРИМЕДБИ, ПРЕДЛОГА  И СУГЕСТИЈА НА:

1. Нацрт плана детаљне регулације дела Салајке јужно од Партизанске улице у Новом Саду,
2. Нацрт плана детаљне регулације становања „Авијатичарско насеље“ у Новом Саду и
3. Нацрт плана генералне регулације простора за пословање у северозападном делу града Новог Сада са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана генералне регулације простора за пословање у северозападном делу града Новог Сада на животну средину

ВРЕМЕ И МЕСТО ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ НАКНАДНО ЋЕ БИТИ ОБЈАВЉЕНИ.