Читај ми

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОСПЕЋУ ПРВЕ РАТЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

Градска пореска управа Града Новог Сада, подсећа пореске обвезнике да 14. фебруара, доспева за плаћање прва рата годишњег пореза на имовину за 2024. годину.

Узимајући у обзир да висина пореза на имовину ове као ни претходних година у Граду Новом Саду није мењана, уплатом до 14. фебруара у истом износу који је плаћен за измирење четврте рате за прошлу годину, измирује се обавеза и избегава обрачун законом прописане камате због кашњења уплата која на данашњи дан износи 16,5%.

Нови Сад, 9. фебруар 2024. године