Читај ми

ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Након заседања Градског штаба за ванредне ситуације, на 9. ванредној седници од 19. марта 2020. године донете су нове наредбе.

Наређује се привредним субјектима који обављају угоститељску делатност да у угоститељским објектима за пружање услуга исхране и пића на територији Града Новог Сада, од 19. марта 2020. године, радно време организују у периоду од 08,00 до 19,00 сати. 

Наређује се привредним субјектима који обављају делатност у трговинским форматима, занатским објектима и у објектима за приређивање игара на срећу и забавних игара на територији Града Новог Сада  да, од 19. марта 2020. године, радно време организују у периоду од 06,00 до 19,00 сати.

У затвореним просторијама објеката из тачке I. и II. ове наредбе, дозвољено је присуство највише 50 особа, као и обавеза сталне примене мера заштите и дезинфекције простора у објектима.

Јавно окупљање на отвореном и затвореном простору ограничава се тако да дистанца између лица мора бити најмање два метра, као и да на површини од четири квадратна метра не може бити више од једног лица.
Власници објеката из тачке I. и II. ове наредбе су у обавези да испред објекта назначе укупан број лица која могу боравити истовремено унутар тог објекта.

Задужује се Градска управа за привреду и Градска управа за инспекцијске послове, да врше појачани надзор над спровођењем мера из тачке I,  II. и III. ове наредбе.

Доношењем ове наредбе ставља се ван снаге Наредба Градског штаба за ванредне ситуације број: 3-312/20-VII-1 од 16. марта 2020. године.

Нови Сад, 19. март 2020. године

Преузмите naredbe.pdf (application/pdf 487 KB)