ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 

Градска управа за урбанизам и стамбене послове обавештава заинтересовану јавност да је у складу са чланом 40. Закона о легализацији објеката, (Службени гласник РС бр. 95/13) 29. јануар 2014. године последњи дан за предају захтева за накнадно издавање грађевинске и употребне дозволе за објекат, односно део објекта који је изграђен, реконструисан или дограђен без грађевинске дозволе, а  користи се без употребне дозволе (Захтеви за легализацију објекта).

Нови Сад, 20. јануар 2014. године