Читај ми

НОВОПОСТАВЉЕНИ СЕМАФОР У ВЕТЕРНИКУ НА ТРЕПТАЧУ

Завршени су радови на постављању семафора на раскрсници Новосадског пута и Улице Соње Маринковић у Ветернику,  а од сутра, 20. августа 2020. године, тај семафор ће бити пуштен у пробни рад, односно на трептач, што је уобичајена процедура да би се корисници навикли на новопостављену сигнализацију. Када истекне пробни режим и исходује се употребна дозвола, семафор ће бити пуштен у редован рад

Основна потреба за семафоризовањем ове раскрснице је омогућавање безбедног преласка пешака и бициклиста преко веома фреквентног државног пута 4. реда број 12.

Како би се што мање реметили токови возила која се крећу Новосадским путем, предвиђен је детекторски систем рада новопостављеног семафора. Детекторска најава возила из Улице Соње Маринковић обављаће се преко индуктивне петље, док ће пешаци притиском на тастер омогућити појаву зеленог светла и обезбедити сигуран прелазак преко коловоза.
                                   
Поред постављања саобраћајне сигнализације, на предметној раскрсници извршени су и грађевински радови. Формирани су пешачки и бициклистички прилази коловозу, као и прелаз преко разделног острва.

Укупна вредност свих изведених радова на изградњи саобраћајних површина и семафора на предметној локацији је 11,5 милиона динара (са ПДВ).

Апелујемо на возаче да повећају опрезност и да нарочито обрате пажњу на новопостављену саобраћајну сигнализацију на Новосадском путу.

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције

Нови Сад, 19. август 2020. године