Читај ми

НОВИ САД УШАО У ПРОГРАМ СЕРТИФИКАЦИЈЕ О ПОВОЉНОМ ПОСЛОВНОМ ОКРУЖЕЊУ ПО РЕГИОНАЛНОМ БФЦ СТАНДАРДУ

Нови Сад је, уз још 11 градова и општина, потписао Декларацију о уласку у програм сертификације градова и општина са повољном пословним окружењем по регионалном БФЦ стандарду.

Декларацију су потписали и Лебане, Бела Паланка, Нови Бечеј, Ниш, Зрењанин, Панчево, Врњачка Бања, Ивањица, Сомбор и Сремска Митровица и то на додели сертификата Националне алијансе за локални економски развој (НАЛЕД) општинама Лесковац, Стара Пазова, Неготин, Бољевац, Књажевац и Трстеник.

Регионални сертификат о повољном пословном окружењу представља заједнички стандард за креирање добрих услова за пословање у југоисточној Европи. Реч је о јединственој иницијативи усмереној ка хармонизацији рада локалних администрација на овим просторима, јачању имиџа региона као инвестиционе дестинације, подизању конкурентности и подстицању економске сарадње.

Институције Хрватске, Македоније, БиХ и Србије формирале су прошле године Регионалну мрежу за повољно пословно окружење, прво заједничко тело које ће бити задужено за унапређивање услова за рад постојеће привреде и привлачење нових инвестиција у четири земље. Регионална мрежа своју мисију оствариваће укључивањем локалних самоуправа у програм Сертификације општина са повољним пословним окружењем у југоисточној Европи (БФЦ СЕЕ).

На путу до сертификата о повољном пословном окружењу свака локална самоуправа мора да испуни 12 критеријума и више од 80 поткритеријума са циљем да развије систем рада и ефикасне процедуре, повећа транспарентност и припреми све документе и податке неопходне инвеститору да би донео одлуку о улагању.

Међу обавезама које је потребно испунити су усвајање стратешког плана развоја, оснивање одељења за локални економски развој и привредног савета, формирање једношалтерског система за издавање грађевинских дозвола, креирање свих база података потребних инвеститорима, развијање инструмената за промоцију општине, могућност доказивања кредитне способности, одређивање потреба за радном снагом, развијање партнерства јавног и приватног сектора, обезбеђивање адекватне инфраструктуре и поузданих комуналних услуга, постојање транспарентне политике наплате пореза и такси, употреба информационих технологија.

Нови Сад, 7. јул 2014. године