Читај ми

НОВИ САД ПОГОДАН ЗА ЖИВОТ

Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Србије израдио је Индекс друштвеног развоја општина и градова, који омогућава поређење постигнутог нивоа друштвеног развоја међу локалним срединама у Србији.  Град Нови Сад, према том истраживању, изразито је погодан у погледу квалитета живота, што, како се наводи, показује чињеница да је сврстан међу најразвијеније градове и општине у неколико области у оквиру Индекса.

Подаци су показали да је просечна старост у Новом Саду 40 година. У погледу економске активности, просечна нето зарада у Новом Саду износила је 47.502 динара, што је изнад републичког просека од 43.932 динара. Како се наводи, Нови Сад је изнад тог просека и у погледу запослености, јер је 53,24 одсто лјуди старости од 15 до 64 године у Новом Саду имало формално запослење, док је то на нивоу Републике 47,5 одсто.

Истраживање је показало да у Новом Саду 27 одсто становника старих 15 и више година има више и високо образовање, што је значајно изнад републичког просека који износи 16,2 одсто. Средње образовање стекло је 52,7 одсто становника старости 15 и више година, док се на нивоу Републике Србије на овом нивоу образовања задржало око 50 одсто становника.

Међутим, како се оцењује, за квалитет живота у одређеној средини важни су и доступност и квалитет свих нивоа образовања. Расходи за образовање по становнику у Новом Саду су високи и износе 38.309 динара, додаје се у Индексу.

У њему се наводи и да је, у погледу здравља и здравствене заштите, Нови Сад међу лошијима. Очекивано трајање живота на рођењу у Новом Саду је 74,88 година, док је број од 55,18 лекара на сто хиљада становника низак.

Удео корисника новчане соцојалне помоћи у укупном броју становника био је 2,64 одсто, што је мање од 3,68 одсто на нивоу Републике. Просечна пензија у Новом Саду, додаје се, износила је 31.562 динара, а удео корисника најниже пензије у укупном броју пензионера био је 5,87 одсто.

У Индексу друштвеног развоја истиче се да услови становања у Новом Саду нису на завидном нивоу. Како се објашњава, 97,79 одсто домаћинстава прикључено на водоводну, а 81,92 одсто на канализациону мрежу.

"Сигурност је област по којој се Нови Сад истиче у позитивном смислу. Стопа осуђених малолетних и пунолетних починилаца кривичних дела од 0,41 одсто била је испод просека у Републици Србији", наводи се у истраживању.

У њему се додаје и да је друштвена партиципација, мерена излазношћу грађана на изборе, била 55,43 одсто током претходних избора, што је незнатно испод просека Републике Србије од 57,65 одсто.

Како се објашњава, поштовање људских права и осетљивих група у Новом Саду међу бољима је у Србији. Када је реч о учешћу жена у раду локалне Скупштине, у Новом Саду 37,18 одсто одборника су жене.

Индекс друштвеног развоја пружа могућност поређења квалитета живота по градовима и општинама, који се може сортирати, у зависности од личних приоритета, према девет области: демографија, економска активност, образовање, социјална заштита, здравствена заштита, услови становања, сигурност, друштвена партиципација и осетљиве групе и људска права. Покрива све градове и општине у Републици Србији, а ажурираће се једном годишње новим подацима, уз могућност унапређења и додавања нових индикатора, како буду развијани и постајали доступни на нивоу општина.

 

Нови Сад, 27. април 2015. године