Читај ми

НОВИ САД ДОСТАВИО ТРАЖЕНЕ ПОДАТКЕ САВЕТУ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности обуставио је поступак по жалби коју је изјавио Савет за борбу против корупције Владе Републике Србије због непоступања Града Новог Сада по захтеву од 22.02.2016. године којим је тражено достављање информација у вези са испуњењем обавеза из уговора о закупу из 2006. године.

Поднеском од 9.05.2016. године Савет за борбу против корупције Владе Републике Србије одустао је од изјављене жалбе јер је Град Нови Сад у међувремену доставио тражене информације.

Нови Сад, 26. мај 2016. године