Читај ми

НОВИ САД ДОБИО ДОНАЦИЈУ ЕУ ЗА ПРОЈЕКАТ „УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ИМОВИНОМ“

Град Нови Сад и Делегација Европске уније у Републици Србији закључили су Уговор о додели донације за реализацију пројекта „Public Property Management“ (Управљање јавном имовином) којим је Град Нови Сад аплицирао на позиву за подношење предлога пројеката који доприносе постизању стратешких националних приоритета у области животне средине, локалног економског развоја и социјалне заштите на локалном нивоу у оквиру Програма „Exchange 4“ који се финансира из средстава Европске уније (ИПА 2012).

Координациону улогу у спровођењу Програма има Стална конференција градова и општина, а поред Града Новом Сада у реализацији пројекта учествује и Општина Апатин и ЈКП „Информатика“ Нови Сад.

Циљ пројекта „Public Property Management“ (Управљање јавном имовином) је унапређење процеса успостављања јавне својине Града Новог Сада и Oпштине Апатин у циљу стварања услова за убрзани локални економски развој. Планиране пројектне активности допринеће ефикаснијој примени Закона о јавној својини којим су локалне самоуправе постале носиоци права својине на имовини коју користе. Укупна вредност пројекта је 147.267,43 евра, а висина донације износи 112.320,87 евра, док је планирано време за реализацију пројекта 12 месеци.

Том приликом, потписан је и Споразум о сарадњи између Сталне конференције градова и општина (СКГО) и Града Новог Сада који је, на предлог Градске управе за заштиту животне средине, учествовао у Отвореном позиву СКГО за пружање стручне подршке јединицама локалне самоуправе у стратешком планирању и управљању финансијама у оквиру ЕУ програма Exchange 4, и на основу оцене независног евалуационог тима изабран за подршку у изради Програма заштите животне средине.

Нови Сад, 29. јануар 2014. године