Читај ми

НОВИ ПРИСТУП ПРУЖАЊА ЈАВНИХ УСЛУГА КОРИШЋЕЊЕМ РАЧУНАРСТВА У ОБЛАКУ

Информације о пилоту у Новом Саду
Град Нови Сад је регионални центар IKT индустрије са богатим екосистемом малих и средњих IKT предузећа, који представља један од његових најуспешнијих привредних сектора. Ослањајући се на  постојећу ескпертску базу знања, градска управа је поставила неколико стратешких планова који имају за циљ успостављање паметног и одрживог окружења у којем IKT иновације у великој мери имају улогу, уз активно учешће, пре свега грађана, али и малих и средњих предузећа, у (ре) дефинисању градских сервиса и њиховом сталном усавршавању и бољем коришћењу градских ресурса.
Како би остварио ове циљеве, Град Нови Сад учествује у низу међународних пројеката, при чему не само да унапређује сопствене капацитете, него и остварује иновације у области IKT-ја.
CLIPS је тридесетомесечни пилот пројекат финансиран средствима из Оквирног програма за конкурентност и иновације (CIP) Европске комисије, чији је циљ развој новог приступа пружању јавних услуга, који подразумева коришћење рачунарства у облаку. Пројекат CLIPS окупља кључне актере широм Европске уније, укључујући државну управу, грађане и привредне субјекте, у циљу израде одговарајућег оквира за јавне услуге засноване на рачунарству у облаку, чија је сврха превазилажење главних проблема који су до сада онемогућавали потпуно увођење облака у јавни сектор, нарочито у архитектуру, дизајн и безбедност.

Реализацијом пет пилота у пет градова: Бремерхафен (Немачка), Лече (Италија), Нови Сад (Србија), Сантандер (Шпанија) и Стокпорт (Уједињено Краљевство), пројекат ће тежити да покаже како се услуге засноване на облаку могу користити за добробит грађана, олакшати потенцијалну ситуацију селидбе породице из једне државе чланице у другу и упростити очекивану сложеност ситуације коју таква селидба може да подразумева.

Узимајући у обзир административне захтеве као што су пријављивање за комуналне услуге, школовање, локалне порезе, социјалну заштиту, а уз помоћ инфраструктуре засноване на облаку, примарни циљ пројекта CLIPS је да покаже како се облак лако може применити за унапређење ефикасности и пружања јавних услуга.

Путем CLIPS пилота Град Нови Сад је одлучио да искористи неколико технологија:
•  Технологију у облаку („cloud technology“) у циљу оптимизације ИКТ инфраструктуре коју користе различите службе јавне управе које пружају услуге грађанима;
• Crоwdsourcing (пракса добијања потребних услуга, идеја или садржаја тражењем  доприноса од широког круга појединаца, групе људи, и посебно од онлајн заједнице) у циљу укључивања грађана у побољшање и унапређење свакодневног управљања градом;
• Отворене податке („open data“) у циљу омогућавања трећим лицима, а нарочито локалним малим и средњим предузећима да изграде нова решења и услуге које се надовезују на податке који су доступни у градским базама података.

Следеће услуге које би потенцијално могле да имају велики утицај на квалитет живота у граду су идентификоване:
• Унос физичких и правних лица у систем наплате комуналних-стамбених производа и услуга;
• Пријаве и ођаве алтернативне адресе за обрачун обједињене наплате;
• Управљање добровољним осигурањем стана/куће;
• Регистровање броја станара у стану/кући (за обрачун плаћања заједничких комуналија);
• Подношење инспекцијске  или комуналне жалбе електронским путем;
• Проналажење школе у датој области;
• Маш-уп (интеграција садржаја и услуга у облику апликације) и визуелизација отворених података.

Оквирни програм за конкурентност и иновације (CIP)

Са малим и средњим предузећима као главном циљном групом, Оквирни програм за конкурентност и иновације (CIP) подржава иновативне активности (укључујући еколошке иновације), омогућава бољи приступ финансирању и пружа услуге подршке пословању у предметним регионима.

Програм подстиче боље усвајање и коришћење информационих и комуникационих технологија (IKT) и помаже у развоју информационог друштва.

Финансирање је обезбеђено из Оквирног програма за конкурентност и иновације Европске комисије, у оквиру уговора о донацији бр. 621083.

Посетите наш вебсајт: www.clips-project.eu
Учланите се у нашу групи на вебсајту LinkedIn: CLIPS project

Циљеви
Током 30 месеци реализације, пројекат ће креирати заједничку платформу са интероперабилним услугама, преносивом технологијом и придруженим моделима одрживости који ће широм Европске уније олакшати усвајање јавних услуга заснованих на облаку. Такође, за циљ ће имати да утврди и одговори на кључна ограничења која могу утицати на реплицирање крајњег решења. Уколико успе, овај пројекат биће корак напред у могућностима Европске уније када се ради о рачунарству у облаку, што ће значајно допринети не само јавним организацијама на државном и регионалном нивоу, већ и добављачима малих и средњих предузећа и грађанима. Главни циљеви пројекта су:

• Увођење новог приступа пружању јавних услуга путем рачунарства у облаку, уз присуство представника разних актера из заједнице;
• Анализа питања политика и етике, узимајући у обзир прекограничне услуге и захтеве држава које нису чланице Европске уније;
• Реализација 5 пилота у 5 земаља, експериментисањем са прекограничним услугама;
• Дефинисање модела одрживости приступа како би се поспешило будуће усвајање широм Европске уније;
• Све креиране јавне услуге и компоненте налазиће се у облаку и моћи ће им се приступити кроз базу која ће омогућити коришћење и усвајање другим јавним управама и малим и средњим предузећима. Нове услуге мораће да буду усклађене са одговарајућим процесом акредитације, како би се обезбедила усклађеност са политикама и смерницама различитих јавних управа.

Очекивани резултати
1. Заједничка платформа, методологија и придружени модел одрживости који ће поспешити усвајање рачунарства у облаку за јавне услуге, са релевантним актерима укљученим током целог трајања пројекта, како би се осигурало да коначно решење буде у складу са потребама крајњих корисника
2. Унапређена интероперабилност и управљање подацима између управа
3. Развој нових услуга које се лако могу реплицирати широм Европске уније
4. Усвајање постојеће платформе за проверу идентитета (STORK) приликом пружања сигурних и поузданих услуга
5. Утврђивање кључних ограничења која могу утицати на усвајање коначног решења
6. Студије случаја и анализа утицаја настале из пилота које се могу делити широм Европске уније
7. Коришћење иновативних архитектура које се могу применити у различитим правним окружењима, у циљу приказивања да је прикупљање услуга могуће преко граница
8. Унапређене могућности за мала и средња предузећа да развију и користе услуге рачунарства у облаку у јавним организацијама

Конзорцијум

Потребне су нам информације од вас!
Партнери у пројекту CLIPS желели би да добију информације од кључних актера широм Европе (јавних организација, општина, грађана, великих компанија и малих и средњих предузећа) како би боље дефинисали захтеве крајњих корисника и били сигурни да коначни резултат одговара потребама корисника.

Посетите: www.clips-project.eu/clips-stakeholder-group/

Контакт
info@clips-project.eu