Читај ми

НОВАЦ ОД ИГАРА НА СРЕЋУ УЛАЖЕ СЕ У МАТИЧНЕ КЊИГЕ

Државни секретар у Министарству за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу Душко Радаковић уручио је градоначелнику Новог Сада Игору Павличићу решење о расподели средстава од прихода остварених од игара на срећу. Ресорно министарство одобрило је Новом Саду 1.200.000,00 динара за реализацију пројекта „Електронска обрада и складиштење података и чување другог примерка матичних књига на српском језику и језицима националних мањина у Граду Новом Саду“.

- Мени је велико задовољство што ћемо захваљујући средствима од прихода остварених од игара на срећу, које нам је одобрило Министарство, успети да реализујемо важан посао обраде и складиштења података, односно чувања другог примерка матичних књига у електронском облику. Нови Сад је мултикултурална средина и настојимо да негујемо све особености националних заједница које овде живе, па ћемо тако обезбедити да сви подаци буду унети и на језицима овог подручја – нагласио је градоначелник Павличић.

Државни секретар ресорног министарства Душко Радаковић изразио је очекивање да ће реализација овог пројекта допринети настојањима да грађани у будућности лакше дођу до неопходних докумената које издају државни органи. На том путу Нови Сад је учинио доста, према оцени Милене Поповић Субић, која је нагласила да су све месне заједнице у граду већ умрежене. Она је истакла да ће за потребе овог пројекта бити ангажовани додатна радна снага, односно људи који ће радити на уносу података, и изразила очекивање да ће посао бити завршен за неколико месеци.

Чланом 7 Закона о матичним књигама („Сл.гласник СРС“,бр.15/90 и „Сл.гласник РС“,57/2003) прописано је да се матичне књиге воде у два примерка. Други примерак матичне књиге је препис првог примерка – изворника матичне књиге и води се применом електронских средстава за обраду и складиштење података по јединственој методологији. Овим законом такође је прописано да се лично име детета, родитеља, супружника и умрлог уписује у матичну књигу на српском језику, ћирилићним писмом, а припадници националне мањине имају право на упис личног имена према језику и правопису припадника националне мањине. Електронска обрада и складиштење података и чување другог примерка матичних књига у матичном подручју Нови Сад захтева додатно ангажовање људских ресурса који морају знати писмо и језик националних мањина.

Нови Сад, 25. октобар 2011. године