Читај ми

НОВА ИНФРАСТРУКТУРА У УЛИЦИ ВОЈВОДЕ КНИЋАНИНА

Град Нови Сад реализује радове на изградњи саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у Улици Војводе Книћанина, која се простире од Футошке улице до Трга 27. марта. Инвестиција вредна 198,7 милиона динара има посебан значај, уколико се има у виду да се у улици налазе образовне установе, те се њоме свакодневно креће велики број деце.

Постојећa коловозна конструкција је у лошем стању, а оштећења се манифестују у виду мрежастих пукотина, подужних и попречних пукотина, као и ударних рупа. Пројекат предвиђа рушење постојећег и изградњу новог коловоза, ширине 6 метара и дужине 588м.

Планирана је изградња паркинг простора уз источну ивицу новог коловоза, док је уз западну ивицу планирана реконструкција паркинга код ОШ „Васа Стајић“. Предвиђена је изградња укупно 74 паркинг места са управном шемом паркирања, од којих би четири паркинг места била за возила особа са инвалидитетом.

Пешачке стазе биће изграђене са обе стране саобраћајнице, у ширини од минимално 1,6 метара. Такође, планирано је рушење постојећих и изграња нових колских улаза ширине 3 метра.

Поред саобраћајних површина, изводе се и радови на реконструкцији постојеће водоводне и канализационе мреже, у дужини од око 600 метара. У оквиру радова на канализационој мрежи, изградњом 19 нових сливника, биће решен проблем са одвођењем атмосферских вода са саобраћајних површина.

Улица Војводе Книћанина добиће и ново јавно осветљење, постављањем 36 челичних конусних стубова јавне расвете, висине 8 метара.

Уговорени рок је 210 календарских дана, а радови се изводе по фазама, услед чега је на снази привремена измена режима саобраћаја у овој улици.     

У току је фаза 1 која подразумева привремену забрану одвијања саобраћаја у делу од Улице 27. марта до Улице Чернишевског. Привремена измена режима саобраћаја на овој деоници важи до 18. јула 2023. године.

Фаза 2 подразумева привремену забрану одвијања саобраћаја у делу од Улице Чернишевског до Улице Митрополита Стратимировића, у периоду од 18. јула 2023. до 28. септембра 2023. године.

Фаза 3 подразумева привремену забрану одвијања саобраћаја у делу од Улице Митрополита Стратимировића до Сарајевске улице, у периоду од 28. септембра 2023. до 12. новембра 2023. године.

Фаза 4 подразумева привремену забрану одвијања саобраћаја у делу  од Сарајевске улице до Футошког пута, у периоду од 12. новембра 2023. до 03. јануара 2024. године. У овој фази привремена измена режима саобраћаја односи се на део коловоза (крајња десна саобраћајна трака) на Футошком путу у зони раскрснице улица Војводе Книћанина и Футошког пута.

Нови Сад, 8. јун 2023. године