Читај ми

ЈКП ИНФОРМАТИКА

ЈКП ИНФОРМАТИКА Нови Сад

www.nsinfo.co.rs

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ИНФОРМАТИКА ЗА ПОСЛОВЕ ИЗ ОБЛАСТИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА, ИНФОРМАТИКЕ И НАПЛАТЕ КОМУНАЛНО-СТАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА НОВИ САД

Булевар цара Лазара 3
21000 Нови Сад
Тел 0800 222 021 бесплатан број
Фаx ++381 (0)21 528 014
ПИБ 101651557
МАТ 08023182

Услуге које можете добити позивом на број 0800 222 021 контакт центар

• колико је укупно или месечно дуговање за стан
• да ли је уплата прокњижена и када
• пријава и одјава сервиса породично и осигурање стана и ствари
• која је цена сервиса који су задужени на рачунима за стамбено комуналне услуге
• новине за актуелни обрачун
• пријава и одјава алтернативне адресе за доставу рачуна
• друге информације везане за горе наведено
WIFI
ON LINE кроз Нови Сад
network gradnovisad
username gost
password gost

Бежични интернет под ведрим новосадским небом је резултат раније постављеног пројекта, односно оптичке комуналне инфраструктуре града. Ова инфраструктура део је телекомуникационог система града Новог Сада, чија је изградња, одржавање и сервисирање у надлежности ЈКП Информатике.
СПИСАК ACCESS POINT-a:
1. ТОНС
2. Змај Јовина 22
3. Библиотека
4. Католичка порта
5. Лазе Телечког
6. Кеј - фонтана
7. Кеј - кошаркашко игралиште
8. Кеј - мост Слободе
9. Кеј - улаз на Штранд
10. Скејт парк
11. Аутобуска станица
12. Спенс - Радничка 2
13. Спенс - плато код Макијата
14. Тврђава - Музеј
15. Тврђава - Титови апартмани
16. Тврђава - Метеоролошка станица
17. Тврђава - Академија
18. Футошки парк

ПОСЛОВНИЦЕ
Булевар цара Лазара 3

радно време
7,15 – 19,00
Субота 7,15 -13,00

На шалтерима рекламација :
- пријава и одјава осигурања стана и лица
- пријава пензионера
- промена броја чланова
- давање основних информација у вези обрачуна ОН
- издавање листинга наплативост и листинга са члановима Председницима Скупштина станара
- провера дуга на стану
- излиставање аналитичке картице дуга
- припрема уплата за благајну
На шалтерима евиденције станова:
- промене корисника комуналних услуга на основу правно-валидне документације
- пријем документације за израчунавање откупне цене станова из друштвене својине
- пријем документације за израчунавање закупнине за станове у друштвеној и државној својини
- издавање фотокопије докумената из архиве
- издавање спискова станова за потребе укњижбе, етажирања, легализације...
- издавање потврда о старости зграде
- издавање потврда о кориснику стана у сврху остваривања права на дечији додатак, субвенције, пореза
- пријем документације за унос нових корисника у систем обједињене наплате (нове зграде)
- спајање, раздвајање стамбених јединица на основу потребне грађевинско-техничке документације.

Душана Васиљева 8
радно време
8,00 -15,00
Субота и недеља нерадни дани

Булевар Михајла Пупина 5
У тржном центру BAZAR - у оквиру пословнице AIK банке
радно време
од 8,00 - 16,30
Субота 8,00 -12,00

Булевар Михајла Пупина 2
У тржном центру NORK - у оквиру пословнице AIK банке
радно време
од 8,00- 19,00
Субота 8,00-12,00

На свим наведеним локацијама благајна ЈКП “Информатика“ врши наплату рачуна за комунално-стамбене услуге. Корисник може да плати цео рачун али и делимичан износ рачуна. Цео рачун се плаћа без провизије, а делимачан само ако корисник има књижно одобрење за сервис који жели да изостави из плаћања.
Ако корисник самовољно одбија плаћање било којег сервиса (осим осигурања) онда се додатно за сваки издат месец наплаћује 10,00дин.

Све дислоциране благајне, поред наплате , раде и основне рекламације:
- провера дуга на стану
- излиставање аналитичке картице дуга
- објашњење за све настале промене на издатом рачуну
- пријава и одјава осигурања
- пријем захтева за промену чланова домаћинства
- умањење рачуна које је настало на основу сторнираног задужења