Читај ми

СПЕНС- ИНФОРМАЦИЈЕ

Јавно предузеће “Спортски и пословни Центар Војводина”
21000 Нови Сад
Сутјеска 2

web site : www.spens.rs
e-mail : office@spens.rs

спорт, култура, естрада, туризам, пропаганда, конгреси, изложбе, фестивали, прес конференције, презентације, угоститељство, пословни простор

централа: 021/4882-222
маркетинг:021/4882-230
4882-320
спорт : 021/4882-300
4882-295
култура: 021/4882-567

централна благајна: 021/ 4882-311
благајна базена и клизалишта: 021/ 4882-239