Читај ми

ЛИСЈЕ - ЧЕСТА ПИТАЊА ГРАЂАНА

JAВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЛИСЈЕ"

Дирекција:
21000 Нови Сад, Народног фронта 53
Tел: 021/526 181, Факс: 021/469 913
jkplisje@open.telekom.rs www.lisje.com

комерцијала телефон/факс:021/ 423-405, www.lisje.com
Текући рачуни: 325-35827-18, 105-1441-71
ПИБ: 101636639, Матични број: 8055475, Шифра делатности: 93030
Дежурни центар: Булевар ослобођења 115, телефон: 021/66-24-102, 021/6611555
Градско гробље: Руменачки пут 65, телефон: 021/518-077, 518-078, факс: 518-111

Најчешће питање грађана је: где се може платити обнова закупа гробног места, шта та услуга све обухвата и колико кошта, затим, коме се обратити за уређење гробног места, где набавити цвеће, поручити венац. За све ове информације се могу обратити на мејл или телефон: 021/423 405. Одговоре могу добити од самосталног сарадника за односе с јавношћу.
Честа су и питања за резервацију гробног места, цену сахране и погребне опреме, резервацију куће за даће, за поруџбину надгробног споменика, затим: о процедури кремирања и поступку са пепелом... За ова питања адекватније је звати Дежурни центар: 021/66-11555; 021/ 66-24102 који има комплетну услугу од пријаве смрти, прикупљања неопходне документације, набавке погребне опреме, превоза умрлих у земљи и иностранству, организације церемоније свечаног опроштаја или се обратити пословођи на Градском гробљу 021/518-077.
Готово све друго што грађане занима, као нпр: извештај о сахранама, план и програм ЈКП“Лисје“ и грађевински радови на појединим гробљима, може се пронаћи на сајту: www.lisje.com

Обнову закупа и плаћање за резервацију гробног места, грађани могу регулисати на благајнама ЈКП "Лисје",

• у дирекцији предузећа, Народног фронта 53, (свим радним данима, изузев суботе и недеље од 7 до 14 сати),
• у Дежурном центру, Булевар ослобођења 115 (од 7 до 20, свим данима, изузев недеље),
• на благајни Градског гробља (од 7 до 16 сати, свим данима, изузев недеље).

Уколико грађани обнову закупа плаћају путем уплатнице у банци или пошти, морају на уплатници као позив на број да наведу број гробног места за које плаћају обнову. У случају непотпуних података или грешке у позиву на број, уплата неће моћи бити адекватно регистрована. Уплатни број рачуна ЈКП „Лисје“ Нови Сад, Народног фронта 53, је: 335-23383-18, Развојна банка.

ДЕЛАТНОСТ ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЛИСЈЕ“

Погребна делатност, не значи само сахрањивање умрлих, него обухвата и поштовање предака и неговање пијетета према умрлима. Одговорност и обавеза ЈКП „Лисје“ је да развија савремену културу сахрањивања поштујући традицију као део изворне културе и обичаја народа, начела слободе свести и вероисповести, као и права човека на своју последњу вољу.
Делатност "Лисја" заснована је на одредбама Закона о комуналним делатностима, Закона о сахрањивању и гробљима и начелима Кодекса погребних услуга.

ЈКП „Лисје“ пружа следеће услуге:
- пријаву смрти надлежном органу,
- испоруку погребне опреме,
- превоз умрлих лица у земњи и иностранству,
- пријаву и обезбеђење термина сахране на изабраном гробљу,
- организовање церемоније свечаног опроштаја,
- сахрањивање,
- кремирање и полагање посмртних остатака,
- израду и испоруку цветних аранжмана и венаца,
- организовање даћа и помена,
- комплетне каменорезачке услуге,
- уређење и одржавање гробног места,

Осим наведених услуга „Лисје“ се бави:
- производњом погребне опреме,
- подизањем и одржавањем зеленила,
- извођењем грађевинских радова
- производњом цвећа, садног и расадног материјала,

Дежурни центар

Комплетну погребну услугу грађани могу добити у Дежурном центру, који се налази на Булевару ослобођења број 115. Центар ради 24 часа дневно у току целе године. Телефон: 021/6624-102, 021/66-11-555.

Новосадски крематоријум

Новосадски крематоријум је oд изузетне је важности за целу Војводину. Рад крематоријума, као и уређење простора за урне усаглашени су са стандардима Европске уније. Капацитет крематоријума је 1800 кремација годишње. Уз крематорујум саграђена је дворана опроштаја, предвиђена за 400 особа.

Цвећаре

Цвећаре Јавног комуналног предузећа "Лисје" налазе се на Булевару ослобођења 115, на Градском гробљу (Руменачка 65) у Новом Саду. Наши професионални аранжери израђују цветне аранжмане од природног и вештачког цвећа.

Расадник

У расаднику на Градском гробљу припрема се комплетан репроматеријал, неопходан за подизање и одржавање зеленила на гробљима. Производња се одвија по највишим технолошким стандардима, прописаним за производњу садног и расадног материјала. У оквиру расадника налазе се пластеници са системима за аутоматско орошавање и контролу температуре ваздуха. Расадник нуди широк производни асортиман, који обухвата цвеће, перене, шибље, дрвеће и контејнерски материјал.

Организација даћа и помена

ЈКП „Лисје“ организује даћа и помене на Градском гробљу у Новом Саду. Грађанима су на располагању два адекватно уређена простора, капацитета 110 места. Услуга организовања даћа и помена обухвата и велики избор хране и пића, уз поштовање обичаја свих верских заједница.

Каменорезачка делатност

Каменорезачка радионица смештена је на Градском гробљу. Активности Службе за за израду, постављање и одржавање надгробних обележја и пратеће опреме обухватају израду надгробних споменика од вештачког и природног камена, постављање и одржавање, као и израду гробница и касети за одлагање урни у колумбаријум или розаријум.

Производња погребне опреме

У циљу боље тржишне позиције и конкуретности ЈКП „Лисје“ има и сопствену производњу погребне опреме и других производа од дрвета.

Извођење грађевинских радова

У циљу рационализације пословања формирана је Служба за извођење грађевинских радова. Радови ове службе обухватају: зидање гробница, подизање стаза и ограда, реконструкције и уређење капела, као и друге грађевинске радове. Самосталним извођењем наведених радова у могућности смо да обезбедимо још бољу уређеност градских и приградских гробаља, побољшамо квалитет наших услуга и понудимо услугу извођења грађевинских радова и другим предузећима.