Читај ми

ПОТПИСИВАЊЕ ПРОТОКОЛА О САРАДЊИ ГРАДА НОВОГ САДА, ЈАВНО-КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ДОО „ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА“

Среда, 8. децембар 2010. године
12,30 часова
Градска кућа, Сала већа
Трг слободе 1
Нови Сад

У име Града Новог Сада Градоначелник Игор Павличић потписаће Протокол о сарадњи са ДОО „Електровојводина“- „Електродистрибуција Нови Сад“ коју заступа директор Мирко Мајсторовић, ДП „Нови Сад- гас“ кога заступа директор Јован Вујановић, ЈКП „Водовод и канализација“ кога заступа директор Бранко Бјелајац, ЈП „Завод за изградњу града“ кога заступа директор Борислав Новаковић, ЈКП „Пут“ кога заступа директор Предраг Радмиловић, ЈКП „Новосадска топлана“ кога заступа директор Владимир Јелић, ЈКП „Градско зеленило“ кога заступа директорица Наташа Рашета и ЈКП „Информатика“ кога заступа директор Зоран Делић.

Циљ потписивања Протокола о сарадњи је да се потписници у будућности обавежу на сарадњу приликом израде својих годишњих програма пословања и инвестиционих планова, и да врше редовно годишње међусобно усклађивање приликом њихове реализације.

Нови Сад, 7. децембар 2010. године