Читај ми

Градоначелник уручује кључеве станова породицама ратних војних инвалида и палих бораца

Четвртак, 7. октобар 2010. године
13,30 часова
Улица Станоја Станојевића 15
Нови Сад

Градоначелник Новог Сада Игор Павличић уручиће кључеве станова породицама ратних војних инвалида и палих бораца и са њима закључити Уговор о закупу на одређено време од 10 година, за који су ослобођени плаћања закупнине. Укупно деветнаест породица ратних војних инвалида и шест породица палих бораца остварило је ово право на основу одлуке Комисије за решавање стамбених потреба ратних војних инвалида и породица палих бораца, а након спроведеног конкурса. Вишепородична стамбена зграда са 26 станова изграђена је средствима из буџета Града.

Нови Сад, 6. октобар 2010. године