Читај ми

Издавање потврде о смрти на територији Града Новог Сада

Стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти на територији Града Новог Сада, почев од уторка, 1.јуна 2010. године, обављаће Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад.

Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад, послове стручног утврђивања времена и узрока смрти умрлих изван здравествене установе и издавања потврде о смрти обављаће се сваког дана, у периоду од 00,00 до 24,00 часа.

Пријем позива за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и издавања потврде о смрти вршиће се путем телефона Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад, број : 021 64 00 124

Нови Сад, 31. мај 2010. године