Читај ми

ОБИЛАЗАК ПРОСТОРИЈА ВИШЕГ ПРЕКРШАЈНОГ СУДА, ПРЕКРШАЈНОГ СУДА И ВАНПАРНИЧКОГ ОДЕЉЕЊА ОСНОВНОГ СУДА

Среда, 7. април 2010. године
12.00 часова
Булевар ослобођења 58
Нови Сад

Mинистаркa правде Републике Србије Снежанa Маловић и градоначелник Новог Сада Игор Павличић обићиће нове просторије Прекршајног суда у Новом Саду, Одељења Вишег прекршајног суда и Ванпарничног одељења Основног суда у Новом Саду које се налазе на новој адреси Булевар ослобођења број 58.

У циљу побољашавања услова за рад правосудних органа Град Нови Сад је обезбедио простор од преко 2200 m2 који укључује 25 судница Прекршајног суда, 7 судница Ванпарничког одељења Основног суда, 12 судница Вишег прекршајног суда и бројне пратеће просторије.

Нови Сад, 6. април 2010. године