Читај ми

ОДРЖАН САСТАНАК ТИМА ЗА ПРИСТУПАЧНОСТ

Одбор за бригу о особама са инвалидитетом као стручно радно тело Градоначелника Града Новог Сада, на седници од 24. новембра 2010. године, именовао је нови Тим за приступачност. Тим за приступачност града Новог Сада састао се у просторијама Културног центра Новог Сада са основним циљем да настави рад на изради Стратегије приступачности Града Новог Сада 2012. -2018. године.

Састанку су присуствовали чланови тима у проширеном саставу, односно представници градских и покрајинских органа, управа, служби, институција, установа и невладиних организација, који заједно могу да допринесу раду израде стратегије приступачности. Том приликом дефинисани су основни стратешки приоритети по формираним секторским групама - јавне површине и јавни превоз, објекти намењени јавном коришћењу као и област информација и комуникација.

- Град Нови Сад у потпуности подржава Стратегију приступачности с обзиром на проблеме са којима су свакодневно суочене особе са инвалидитетом и као свој приоритет одредио је решавање њихових проблема. У циљу побољшања положаја особа са инвалидитетом формиран је и Тим за приступачност како бисмо на што бољи и ефикаснији начин омугућили да наш град буде подједнако доступан свима - рекла је начелница Градске управе за социјалну и дечју заштиту Вера Гркавац и додала да су сви чланови прошли едукацију за рад у тиму.

Секретарка Тима за приступачност Града Новог Сада Бојана Рудић рекла је том приликом да у граду постоји много позитивних примера са аспекта приступачности као и услуга које се нуде, a то су свакако Културни центар, тржни центри Меркатор и Базар, Конгресна сала Мастер центра Новосадског сајма и Градска кућа која на улазу у шалтер салу има изграђену степенишну платформу.

Нови Сад, 14. јул 2011. године