JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANјE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA 2024. GODINU