Читај ми

НАПРЕДУЈУ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У БУДИСАВИ

Градоначелник Новог Сада Милош Вучевић обишао је радове на изградњи преосталих 9 km канализационе мреже у Будисави (слив 1 и 4) којом ће сва домаћинства добити могућност прикључења на канализацију. Слив 1 покрива западни део насеља, односно делове улица Цара Душана, Омладинске, Каћке, Војвођанске, Радноти Миклоша, Вука Караџића, Пионирске и Петефи бригаде. Слив 4 покрива југоисточни део насеља, односно делове улица Прњаворске, Дожа Ђерђа, Вука Караџића, Шајкашке, Петра Драпшина и Школске. Извођач радова слива 1 и 4 је ДОО „Bulevar Company“ Нови Сад, а вредност те инвестиције је близу 67 милиона динара.

- Према уверавањима извођача радова, завршетак канализационе мреже у Будисави можемо очекивати на пролеће, у априлу 2018. године, а Град је у тај посао уложио око 200 милиона динара. Попут Степановићева, Ковиља, Каћа и скоро целог Сајлова и Руменке добијамо још једно насеље са комплетно завршеном мрежом. Почетком наредне године уследиће велики радови у Ветернику јер нам је циљ да водоводна и канализациона мрежа буде изграђена у свим деловима града. Издвојићемо око 460 милиона динара предузећу ''Водовод и Канализација'' у буџету у 2018. години за проширење капацитета пречистача ГЦ2 код Кванташке пијаце. То је предуслов да се угаси пречистач ГЦ1 на углу Радничке улице и Кеја који одавно треба да се уклони одатле, а Град би тако могао да прода једну од најатрактивнијих парцела, али и створили бисмо услове за изградњу централног пречистача са сремске стране, на шта одавно чекамо. Такође, на лето ћемо ребалансом обезбедити средства ВиК-у да технички преузме водоводну мрежу у Бегечу - нагласио је градоначелник Вучевић и захвалио се грађанима Будисаве на стрпљењу и подршци да се реши вишедеценијски проблем.

Последње четири године активно се ради на решавању највећег комуналног проблема у насељу Будисава, а то је проблем одвођења отпадних вода. Потисним цевоводом (дужине око 1100m), који је изграђен у ранијем периоду, прикупљене и препумпане отпадне воде са простора Будисаве биће одвођене до Каћа, а затим даље у градски канализациони систем.

Комплетна канализациона мрежа Будисаве, у укупној дужини од око 23 km, према пројектној документацији подељена је у четири слива. До сада је изграђено око 13,5 km мреже у шта је уложено око 138 милиона динара. У току је поступак исходовања употребне дозволе за изграђену канализацију, а када иста буде добијена, мрежа ће бити предата ЈКП „Водовод и канализација“ које је надлежно за изградњу кућних прикључака.

На основу Програма одржавања објеката путне привреде, у Будисави се редовно врше радови на санацији ударних рупа у целом насељу. Туцаником је саниран коловоз у краку Улице Петра Драпшина, насипањем туцаника уређен је привремени паркинг код Католичке цркве у Железничкој улици, а асфалтиран је колски улаз у круг где се налази спортски терен у тој улици и поправљена је пешачка стаза. Такође, постављена је теретана на отвореном у центру насеља, а санирано је и постојеће дечје игралиште где су додате нове справе и клупе.

Нови Сад, 2. децембар 2017. године