Тим за приступачност

Одбор за бригу о особама са инвалидитетом као стручно радно тело Градоначелника Града Новог Сада, на седници од 24. новембра 2010. године, именовао је Тим за приступачност, чији је председник проф. др Сања Стојановић.

Основни циљ деловања Тима је да укаже на неопходност системског приступа у стварању прситупачног окружења, како би се створили услови за активно укључивање свих наших суграђана у јавни живот заједнице.

Рад Тима усмерен је, пре свега, на дугорочне (планске) активности за решавање питања приступачности у Граду, путем израде Стратегије приступачности Града Новог Сада 2012 - 2018. године, чија би примена била могућа почетком буџетске 2012. године. У досадашњем раду, а у циљу израде те стратегије, анализирани су сви актуелни проблеми и дефинисани су кључни приоритети са аспекта побољшања приступачности.

Паралелно са дугорочним планирањем, један од праваца деловања Тима усмерен је и на све текуће пројекте који се одвијају у оквиру Јавних градских предузећа (како инвестиционе, тако и пројекте који се односе на санацију и одржавање) и могућности контроле, да ли је у њима испоштован стандард приступачности или не.

Активности Тима подељене су у три секторске групе: јавне површине и јавни превоз, објекти намењени за јавно коришћење, и информације, комуникације и услуге.

Све предлоге и сугестије које имате у вези са побољшањем приступачности Града Новог Сада, можете послати путем електронске поште на адресу pristupacnost.ns@gmail.com