Tim za pristupačnost

Odbor za brigu o osobama sa invaliditetom kao stručno radno telo Gradonačelnika Grada Novog Sada, na sednici od 24. novembra 2010. godine, imenovao je Tim za pristupačnost, čiji je predsednik prof. dr Sanja Stojanović.

Osnovni cilj delovanja Tima je da ukaže na neophodnost sistemskog pristupa u stvaranju prsitupačnog okruženja, kako bi se stvorili uslovi za aktivno uključivanje svih naših sugrađana u javni život zajednice.

Rad Tima usmeren je, pre svega, na dugoročne (planske) aktivnosti za rešavanje pitanja pristupačnosti u Gradu, putem izrade Strategije pristupačnosti Grada Novog Sada 2012 - 2018. godine, čija bi primena bila moguća početkom budžetske 2012. godine. U dosadašnjem radu, a u cilju izrade te strategije, analizirani su svi aktuelni problemi i definisani su ključni prioriteti sa aspekta poboljšanja pristupačnosti.

Paralelno sa dugoročnim planiranjem, jedan od pravaca delovanja Tima usmeren je i na sve tekuće projekte koji se odvijaju u okviru Javnih gradskih preduzeća (kako investicione, tako i projekte koji se odnose na sanaciju i održavanje) i mogućnosti kontrole, da li je u njima ispoštovan standard pristupačnosti ili ne.

Aktivnosti Tima podeljene su u tri sektorske grupe: javne površine i javni prevoz, objekti namenjeni za javno korišćenje, i informacije, komunikacije i usluge.

Sve predloge i sugestije koje imate u vezi sa poboljšanjem pristupačnosti Grada Novog Sada, možete poslati putem elektronske pošte na adresu pristupacnost.ns@gmail.com