Читај ми

НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ ПРИСТУПАЧНОСТИ ОБЈАВЉЕН НА САЈТУ ГРАДА НОВОГ САДА

Унапређење квалитета живота свих грађана и грађанки, кроз системски приступ у стварању приступачног окружења, један је од основних циљева постојања Тима за приступачност Града Новог Сада.

У остваривању циља, Тим за приступачност у протеклих годину дана радио је на изради Нацрта стратегије приступачности Града Новог Сада за период од 2012. до 2018. године, чији би почетак примене био могућ током буџетске 2012. године.

Нацрт стратегије приступачности Града Новог Сада 2012-2018. године, у овом тренутку, ставља се на увид широј јавности путем сајта Града Новог Сада www.novisad.rs, од 9. до 21. марта 2012. године.

Ради унапређења стратегије, моле се сви заинтересовани суграђани/ке, али и локалне организације, институције и установе, да своје амандмане на текст нацрта стратегије доставе најкасније до 12 часова, 21. марта 2012. године. Амандмани на текст нацрта треба да буду у писменој форми и да се доставе на мejл адресу Тима за приступачност Града Новог Сада pristupacnost.ns@gmail.com

Нови Сад, 9. март 2012. године