Читај ми

НАСТАВАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА

Град Нови Сад је објавио Јавни позив за организовање јавних радова од интереса за град за 2015. годину (линк http://bit.ly/1K441t9). Ова мера активне политике запошљавања организује се у циљу подстицања запошљавања теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса.

- Град је за организовање и спровођење ове мере предвидео средства у укупном износу од 11,6 милиона динара и очекујемо да ће бити обухваћено око 60 лица са евиденције Националне службе за запошљавање. Из наведених средстава Град послодавцу – извођачу јавних радова преноси средства за зараду лица која су запослена на јавним радовима, трошкове доласка и одласка са рада и трошкове спровођења јавних радова - изјавио је члан Градског већа за привреду мр Горан Сечујски и додао да је рок за подношење пријава 6. мај 2015. године.

У току је и Јавни позив послодавцима за доделу субвенција за отварање нових радних места (линк http://bit.ly/1dWUmDa). Ова субвенција се одобрава послодавцима са територије Града Новог Сада, у једнократном износу од 200.000 динара по отвореном радном месту.

- Приоритет при додели субвенције има послодавац који запошљава лица из категорије теже запошљивих, као што су дугорочно незапослена лица, вишкови запослених, млади до 30 година живота и старији од 50 година живота, затим жене, особе са инвалидитетом, Роми, самохрани родитељи - рекао је Сечујски.

Он је такође нагласио да Град Нови Сад и Национална служба за запошљавање у четвртак, 23. априла на СПЕНС-у, организују први овогодишњи Сајам запошљавања, на којем ће 69 послодаваца понудити 435 радних места.

Нови Сад, 22. април 2015 године