Читај ми

НАПРЕДУЈЕ ИЗГРАДЊА АРХИВА ГРАДА НОВОГ САДА

Градоначелник Новог Сада Игор Павличић обишао је радове на изградњи Архива. Прва фаза подразумева грубе грађевинске радове које изводи предузеће „Best – izgradnja“ из Новог Сада. Вредност уговорених радова прве фазе је 169.000.000 динара, а рок за завршетак је 6 месеци. Урађена је замена тла, пошто је према геомеханичком елаборату о испитивању тла констатовано да се мора заменити један део до дубине на којој је носиво тло. Урађен је широки ископ, насут је шљунак, песак и туцаник ради стабилизације тла. Пошто је у овом делу града висок ниво подземних вода, све време се, тзв. бунарима, врши црпљење воде око ископа да би могли несметано да се изводе радови у сутеренском делу. Изливена је бетонска плоча као подлога за хидроизолацију, хидроизолација за спречавање продирања подземних вода у објекат, а тренутно се раде темељна плоча и темењне греде.

- Ово је једно од најважнијих градилишта у Новом Саду, јер зграда ове врсте није грађена последњих 20, 30 година. Добићемо нових 6000 м2 простора, а на Тврђави ћемо ослободити око 1800 м2 простора, и изградићемо један капиталан објекат чија вредност ће прећи 500 милиона динара. Прва фаза подразумева стављање објекта под кров, друга затварање градилишта, а трећа опремање објекта. План је да током ове године завршимо прве две фазе, а комплетна реализација инвестиције уследила би током идуће године – нагласио је градоначелник Павличић и додао да ће тај део града добити потпуно ново лице, са предстојећом изградњом Жежељевог моста и измештањем Кванташке пијаце.

Објекат Архива ће имати око 6000 м2, сутеренску етажу, приземље и два спрата. Највећи део објекта – око 4000 м2 простора су депои, а у другом делу су управни део, радионице за конзервацију и репарацију, снимање и проучавање грађе, сале за едукацију, библиотека, изложбени простор и др. У сутеренском делу су гаража и друге техничке просторије. Објекат ће бити опремљен свим потребним инсталацијама укључујући и систем за суво гашење пожара, комплетном климатизацијом и вентилацијом и контролом микроклиматских услова за чување архивске грађе.

Нови Сад, 8. март 2012. године