Читај ми

НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА

Обавештавамо Вас да ће се јавна расправа у вези са Нацртом Стратегије одрживог развоја Града Новог Сада одржати у периоду од 20. новембра до 4. децембра 2015. године.

Јавна расправа се организује ради прикупљања мишљења и сугестија грађана и њихових удружења, заинтересованих правних лица и стручне јавности.

Нацрт овог документа је достављен месним заједницама на територији Града Новог Сада у којима ће грађани моћи да изврше увид у документ и оставе своје сугестије и предлоге у гласачким кутијама.

Документ је објављен на сајту града www.novisad.rs а своје сугестије и предлоге можете слати и на имејл адресу: kler@novisad.rs или у писаној форми на адресу Трг слободе бр. 1, Нови Сад, Канцеларија за локални економски развој.

Један дан у току јавне расправе у Плавој сали Скупштине Града Новог Сада, Улица Жарка Зрењанина бр. 2а, представници Града Новог Сада - Канцеларије за локални економски развој, примаће све грађане који желе да јавно изнесу своје мишљење. О датуму одржавања јавност ће бити благовремено обавештена путем сајта Града Новог Сада (www.novisad.rs).

Нови Сад, 20. новембар 2015. године