Читај ми

НА СКУПШТИНИ ГРАДА ПРЕД ОДБОРНИЦИМА УСВАЈАЊЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА ЗА 2023. ГОДИНУ

Градоначелник Новог Сада Милан Ђурић обратио се уочи 51. седнице Скупштине Града Новог Сада, на којој се пред одборницима налази 50 тачака Дневног реда.

- Одборници данас усвајају Завршни рачун који представља консолидацију завршних годишњих извештаја директних и индиректних корисника буџета Града. Буџет је за 2023. годину донет у децембру 2022. године, а мењан је током 2023. године кроз два ребаланса, па је тако утврђен буџет износио 47.787.402.734 динара. Укупни приходи и примања буџета Града у току 2023. године остварени су у износу од 44.762.839.544 динара, што представља 93,67% годишњег плана, док су укупни расходи и издаци буџета извршени у износу од 41.658.801.549 динара, или 87,18% од плана. У 2023. години, остварен је суфицит у висини од 2.822.280.598 динара, а укупна буџетска средства која се преносе у наредну буџетску годину износе 3.068.228.710 динара. Посматрајући остварење прихода у периоду од 2012-2023. године, градски буџет је стабилан и константно расте, а највеће учешће у његовом остварењу имају текући приходи. Поређења ради, они су у 2012. години били 15,5 милијарди, да би у 2023. години били остварени у износу од чак 37,6 милијарди динара. За такву структуру текућих прихода, морамо да истакнемо важност пореза. Наиме, то није само одраз одговорне политике Града, већ је то синергија више фактора, од којих бих издвојио два, а то су финансијска дисциплина Новосађана и многобројни домаћи и страни инвеститори – рекао је градоначелник Ђурић.

Он је истакао и важност предлога Одлуке о додели стамбене подршке куповином станова у јавној својини Града, у Улици Момчила Тапавице, а затим и предлог Одлуке о дугорочном кредитном задуживању Града Новог Сада. Поред тога, нагласио је и да ће одборници расправљати о извештајима о реализацији инвестиција у јавно-комуналним предузећима за 2023. годину, а поред тога, даваће се и сагласност за измене у Програму пословања тих предузећа. Одборници ће, између осталог, дискутовати и о Предлогу одлуке о Програму одржавања објеката путне привреде за 2024. годину.

Нови Сад, 28. јун 2024. године