„MUSEUM PASS“

Музеј Града Новог Сада је у партнерству са Еврорегијом Дунав-Криш-Мориш-Тиса имплементирао пројекат под називом „Museum pass“. Циљ пројекта је побољшање туристичке понуде кроз развијање сарадње музеја у региону, а његово трајање је 18 месеци. Укупна вредност пројекта је 214.190,00 еура, а вредност донације 182.061,50 еура.