Читај ми

МАТУРСКИ ПАНОИ У ЦЕНТРУ ГРАДА

Одлуком градоначелника Милана Ђурића, Град Нови Сад ће матурантима средњих школа и ове године обезбедити простор у центру града за излагање паноа. Панои ће бити изложени од 13. маја 2024. године у Улици краља Александра.

Град Нови Сад располаже ограниченим бројем места (60) за излагање паноа. Молбе се могу слати од дана објаве овог позива до попуне слободних места, а најкасније до 10 маја 2024. године, на мејл адресу protokol@novisad.rs , а обавезно је том приликом навести назив школе, одељење и контакт-телефон. Молбу за истицање паноа подноси ученик представник одељења матураната.

Како би се на постојећем простору могао изложити што већи број паноа вертикалне оријентације, панои морају бити максималне висине 120 cm и максималне ширине 75 cm, такође, пано мора бити одштампан на форексу.

Као и претходних година, позивају се сви закупци локала у центру града да одговоре на иницијативу градоначелника и да изађу у сусрет матурантима тиме што ће им омогућити постављање паноа у излозима без надокнаде.

Нови Сад, 29. март 2024. године