ЛИСТЕ РЕДА ПРВЕНСТВА ЗА ДОДЕЛУ СТАНА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА У КИСАЧКОЈ УЛИЦИ БР. 55 ЗА ДВОЧЛАНО, ЧЕТВОРОЧЛАНО И ПЕТОЧЛАНО ДОМАЋИНСТВО