ЛИСТЕ РЕДА ПРВЕНСТВА ЗА ДОДЕЛУ СТАМБЕНЕ ПОДРШКЕ КУПОВИНОМ СТАНА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА СТАНОВЕ У УЛИЦИ ЂОРЂА МАГАРАШЕВИЋА БР. 4 ЗА ДВОЧЛАНО ДОМАЋИНСТВО И ФУТОШКИ ПУТ 14Д ЗА ТРОЧЛАНО ДОМАЋИНСТВО