ЛИСТА РЕДА ПРВЕНСТВА ЗА ДОДЕЛУ СТАМБЕНЕ ПОДРШКЕ КУПОВИНОМ СТАНА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА У НОВОМ САДУ, БРАЋЕ МОГИН БРОЈ 10 – ЈЕДНОЧЛАНО ДОМАЋИНСТВО