ЛИСТА РЕДА ПРВЕНСТВА ЗА ДОДЕЛУ СТАМБЕНЕ ПОДРШКЕ КУПОВИНОМ СТАНА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА У НОВОМ САДУ, У УЛИЦИ МОМЧИЛА ТАПАВИЦЕ ББ, ЛАМЕЛА 5, ЗА ЧЕТВОРОЧЛАНО ДОМАЋИНСТВО