ЛИСТА РЕДА ПРВЕНСТВА ЗА ДОДЕЛУ СТАМБЕНЕ ПОДРШKЕ KУПОВИНОМ СТАНА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА СТАНОВЕ У НОВОМ САДУ, БУЛЕВАР ЦАРА ЛАЗАРА 47- ЗА ПЕТОЧЛАНО ДОМАЋИНСТВО