ЛИСТА РЕДА ПРВЕНСТВА ЗА ДОДЕЛУ СТАМБЕНЕ ПОДРШКЕ КУПОВИНОМ СТАНА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА ТРОЧЛАНО ДОМАЦИНСТВО ЗА СТАНОВЕ У УЛИЦИ МОМЧИЛА ТАПАВИЦЕ ББ, ЛАМЕЛА 6