ЛИСТА ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ